پنجمین نشست نقد کتاب «سیستم اطلاعات مکانی جی‌آی‌اس و کاربردهای آن در علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

مکان: 
سرای اهل‌قلم، خانه کتاب
تاریخ برگزاری: 
۲۴ بهمن ۱۳۹۴

پدیدآوران: دکتر رویا پورنقی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

        دکتر فهیمه باب‌الحوائجی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

منتقد: دکتر داریوش مطلبی، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

برگزارکنندگان: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران و خانه کتاب

پنجمین نشست نقد کتاب «سیستم اطلاعات مکانی جی‌آی‌اس و کاربردهای آن در علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

افزودن دیدگاه