ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌

ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پدیدآور: 
مترجم: 
ویراستار: 
۱۳۸۰
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۰۱X
۹۳ صفحه
۵,۵۰۰ ریال
چکیده

هدف از این کتاب، تلاش برای روشن کردن مسائل موجود در ارتباط با انتخاب منابع اطلاعاتی در هر دو قالب چاپی و الکترونیکی، و نیز پیشنهاد معیارهای عملی است که بتوان در ارزیابی مواد، آنها را به کار بست. در اینجا لازم است روشن شود که «خرید خوب» وجود ندارد. تعداد منابعی را که قطعا باید برای هر نوع از خدمات تهیه شود، می‌توان از دو جهت بررسی کرد. بقیه منابع در دسته «ممکنات» قرار می‌گیرند. در صورتی ارزش انتخاب دارند که با حوزه مورد نظر مرتبط باشند، اطلاعات آنها ربط کافی با کاربران داشته ‌باشد و هزینه آنها نیز قابل‌ تامین باشد. مسائل ممکن است مشابه باشند، ولی قطعا در هر نوع از خدمات، پاسخ‌ها متفاوت خواهند بود.

استناد: 

لامبرت، جیل. ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌. ترجمه مهری صدیقی. ۱۳۸۰. ویراسته علی‌حسین قاسمی. به کوشش محمود بابائی. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه