نمای ۲۰۱۸: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

نمای 2018
پدیدآور: 
۱۳۹۸
شابک: 
۹۸۸۶۲۲۹۵۲۸۲۳۵
۱۸۰ صفحه
چکیده

مدیران، سیاست‌گذاران، و پژوهشگران علم، فناوری، و نوآوری می‌توانند با «نما» به گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی دسترسی یابند و از آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و پژوهش بهره برند. افزون بر این، در «نما» جایگاه ایران میان کشورهای منطقه و جهان گزارش می‌شود. از آنجایی که داده‌های تاریخی در برنامه‌ریزی‌ها کاربرد بسیاری دارند، روند جایگاه کشور در هر شاخص در چند سال گذشته نیز آمده است. «نما» با گرد آوردن شاخص‌های گوناگون در کنار هم ابزاری برای کاربران می‌سازد که با آمیختن آنها دریافت بهتری وضع موجود و روندها پیدا کنند.

استناد: 

رسولی، بهروز. ۱۳۹۸. نمای ۲۰۱۸: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه