مجموعه مدارک نشست و کارگاه توسعه راهبردی در زمینه فناوری‌ اطلاعات با تاکید بر توسعه محتوای بومی

مجموعه مدارک نشست و کارگاه توسعه راهبردی در زمینه فناوری‌ اطلاعات با تاکید بر توسعه محتوای بومی
۱۳۸۳
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۳۵۴
۲۴۹ صفحه
۲۵,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب حاضر مجموعه مدارک نشست و کارگاه توسعه راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات را در برمی‌گیرد. موضوع اصلی این کارگاه یافتن راهکار‌های نظری و کاربردی برای دستیابی به راهبرد‌های ملی در زمینه فناوری اطلاعات، آن هم با تاکید بر توسعه محتوای بومی است.

استناد: 

غریبی، حسین، و منصور شیدایی. ۱۳۸۳. مجموعه مدارک نشست و کارگاه توسعه راهبردی در زمینه فناوری‌ اطلاعات با تاکید بر توسعه محتوای بومی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه