مجموعه مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه

مجموعه مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه
۱۳۹۱
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۷۹۳
۲۲۰ صفحه
چکیده

کتابخانه‌ها از دیرباز یکی از عناصر تولید دانش قلمداد می‌شوند و نقش بسیار پررنگی در این فرایند داشته و دارند و یکی از موتورهای محرک در تسریع حرکت چرخه تولید دانش محسوب می‌شوند. با وجود این ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث شده است تا حضور کتابخانه‌ها در این چرخه کمرنگ‌تر جلوه دهد و هر فردی برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود به محمل‌هایی غیر از کتابخانه‌ها رجوع کند. از طرفی نیز امروزه دانش به عنوان محور اصلی بسیاری از فعالیت‌های مورد توجه ویژه قرار گرفته است و امروزه از دانش به عنوان عنصری بحث می‌شود که باید مدیریت شود. به این منظور باید نسبت به ثبت آن اقدام نمود. بنابراین باید گلوگاه‌های تولید تا کاربرد آن را شناسایی و نسبت به ثبت آن اقدام نمود تا قابلیت مدیریت بر آن فراهم شود.

استناد: 

جمالی مهموئی، حمیدرضا، مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۱. مجموعه مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران.

افزودن دیدگاه