کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس) در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس) در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی
مترجم: 
ویراستار: 
۱۳۸۸
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۵۶
۱۸۶ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب به شکلی نظام‌مند و در قالب گزارشی تحقیقی به طرح کاربرد و قابلیت‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی (‌جی‌آی‌اس‌) در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و به صورت خاص در محیط کتابخانه می‌پردازد و شرح مفصلی از ابزار و روش‌های مورد استفاده در این عرصه را ارائه می‌دهد. در بخش اول کتاب کاربرد جی‌آی‌اس در بازنمایی مجموعه کتابخانه مورد بررسی قرار ‌گرفته ‌است. سپس تلاش شده که از طریق ایجاد یک پیش مدل، سامانه کتابخانه‌ای مبتنی بر جی‌آی‌اس به تصویر کشیده ‌شود. علاوه بر آن کاربرد جی‌آی‌اس در بازنمایی شبکه کتابخانه و نیز ارائه خدمات کتابخانه‌ای به کمک داده پایگاه‌های مکان مرجع مورد توجه قرار‌ گرفته ‌است. در انتها سایر کاربردهای جی‌آی‌اس در کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است و کوشیده شده تا به بعد جغرافیایی جدیدی پرداخته شود و اصطلاحاتی نظیر مرور مجازی و شبکه کتابخانه مجازی را معرفی نماید.

استناد: 

فادکه، داتاترای نارایان. ۲۰۰۶. کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس) در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه مهری صدیقی. ۱۳۸۸. ویراسته علی‌حسین قاسمی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار‏.

افزودن دیدگاه