بررسی نقاط قوت و ضعف بهره از مدل‌های تعالی فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

بررسی نقاط قوت و ضعف بهره از مدل‌های تعالی فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
شیراز
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۸
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

لزوم حصول اطمینان از همسویی استراتژی‌های کسب‌ و کار و فناوری اطلاعات با هدف بازنگری استراتژی‌های حوزه فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی آتی سازمان‌ها و عدم اطمینان از به‌ کارگیری حداکثری منابع سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات از مشکلات کنونی توسعه این ابزار در سازمان‌های کشور است. از سویی تجربه ناکارمدی استفاده از مدل‌های بین‌المللی در راهبری فناوری اطلاعات کشور باعث شده است تا مشکلات راهبری فناوری اطلاعات در سازمان‌های مختلف همچنان تا حد زیادی پابرجا باشد. آنچنان که از دیدگاه خبرگان استخراج مشکلات مختلف راهبری فناوری اطلاعات و دسته‌بندی آنها به‌ منظور استخراج چارچوب جامع بهبود و تعالی فناوری اطلاعات ضروری می‌نماید. در این مقاله سعی می‌شود نکات بهره‌گیری از ابزارهای سنجش و تعالی راهبردی فناوری اطلاعات از ابعاد فرآیندی و کیفی بررسی شود. این نگاه این قابلیت را در اختیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌ها قرار می‌دهد که بتوانند با شناسایی خدمات قابل ارایه خود در راستای چشم‌اندازها و ماموریت‌های سازمانی، همراستایی فناوری و بکارگیری آن را ایجاد نموده و در نتیجه خدمات و محصولات مناسب و بهره‌ور ارایه دهند. 

استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان، سمیه فتاحی، و محمدساویز اسدی لاری. ۱۳۹۸. بررسی نقاط قوت و ضعف بهره از مدل‌های تعالی فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). مقاله ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، شیراز.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه