مدیریت دانش در عمل: گزارش طرح استقرار مدیریت دانش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت دانش در عمل: گزارش طرح استقرار مدیریت دانش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش
تهران
تاریخ کنفرانس: 
سه شنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ تا چهارشنبه - ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

نزدیک به یک سال است که در این «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» طرحی با نام «استقرار مدیریت دانش» آغاز شده که امروز در میانه راه است و توانسته که در کانون توجه کارکنان و مدیران این سازمان جای گیرد. برای استقرار مدیریت دانش در این سازمان روشی هفت فازی پیش‌بینی شد که دربردارنده فازهای آماده‌سازی، کشف نیازها و مسائل سازمان، ممیزی دانش، تجزیه و تحلیل داده‌ها، طراحی نظام مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش، و ارزیابی است. این هفت فاز خود دارای گام‌های گوناگونی هستند که می‌توانند درستی استقرار مدیریت دانش در یک سازمان را تضمین کنند. هدف کلیدی این مقاله پرداختن به این روش پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش، چگونگی دستیابی به این روش، و چالش‌های آن است. افزون بر این، درس‌هایی که طی انجام طرح استقرار مدیریت دانش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گرفته شده‌اند در این مقاله گزارش شده‌اند. مدیریت دانش در نهایت قرار است که در عمل به کار سازمان‌ها آید و مسائل مرتبط آنها را پاسخ دهد. مقاله حاضر کوششی است برای آگاهی از نقشه راه تیم‌های مدیریت دانش که به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند.

استناد: 

علیپور حافظی، مهدی، حسن مظاهری، سیده شقایق ربانیان، و بهروز رسولی. ۱۳۹۶. مدیریت دانش در عمل: گزارش طرح استقرار مدیریت دانش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه