تاملی اخلاقی بر بازنمایی رسانه‌ای رویدادهای تروماتیک: مطالعه پوشش خبری زلزله کرمانشاه در خبرگزاری‌ها

مطالعه پوشش خبری زلزله کرمانشاه در خبرگزاری‌ها
یک سال پس از زلزله کرمانشاه: تجربه‌ها و سیاست‌ها
تهران
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۷
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

نوشتار حاضر به مطالعه اصول اخلاق حرفه‎ای روزنامه‎نگاری تروما می‎پردازد و وضعیت پایبندی به این اصول را در شش گزارش خبری از زلزله اخیر کرمانشاه در سه خبرگزاری اصلی کشور (ایسنا، ایرنا و فارس) ارزیابی می‌کند.
در این پژوهش نزدیک به ۵۰ گزاره و اصل اخلاقی از راه مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری‌شده که مربوط به مراحل مختلف پوشش‎ رسانه‌ای رویدادهای تروماتیک هستند و دغدغه آنها توجه به تاثیر گزارشگری تروما بر آسیب‏‌دیدگان رویدادها و جلوگیری از آسیب بیشتر و ایجاد حس بی‎قدرتی در آنان است.
دراماتیزه کردن زلزله و پرداختن احساسی به وضعیت قربانیان، آسیب‏‌دیدگان و بازماندگان، ارائه جزئیات غیرضروری از جنبه‎های رنج‎آور ویرانی‎ها، در مواردی مداخله در تجربه پس از ترومای آسیب‌‏دیدگان، و داشتن سوگیری سیاسی و جناحی در گزارش‏گری بحران، برخی از ویژگی‎های گزارش‎های مطالعه‎شده بوده است. پرداختن به نیازها، مسائل و دغدغه‎های آسیب‏دیدگان، جنبه مثبت بیشتر گزارش‎ها بوده که هم‎راستا با کمک به مدیریت بحران زلزله اخیر کرمانشاه ارزیابی شده ‌است.

استناد: 

شمسی،‌ میترا، و آزاده شمسی. ۱۳۹۷. تاملی اخلاقی بر بازنمایی رسانه‌ای رویدادهای تروماتیک: مطالعه پوشش خبری زلزله کرمانشاه در خبرگزاری‌ها. مقاله ارائه شده در همایش یک سال پس از زلزله کرمانشاه: تجربه‌ها و سیاست‌ها، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه