رمزگذاری کلید عمومی با قابلیت جستجوی کلیدواژه: ارائه یک ساخت کلی امن در برابر حملات حدس کلیدواژه برخط و غیر برخط

رمزگذاری کلید عمومی با قابلیت جستجوی کلیدواژه: ارائه یک ساخت کلی امن در برابر حملات حدس کلیدواژه برخط و غیربرخط
چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
شیراز
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ تا پنجشنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

روش‌های رمزگذاری کلید عمومی با قابلیت جستجوی کلیدواژه به یک کاربر اجازه می‌دهند تا قابلیت جستجو بر روی داده‌های ذخیره شده بر روی سروری غیر قابل اعتماد را با کاربری دیگر به گونه‌ای امن به اشتراک بگذارد. متاسفانه روش‌های موجود در مقابل حملات حدس کلیدواژه ناامن هستند. در حمله حدس کلیدواژه، یک متخاصم قادر است با مشاهده نتیجه جستجو، کلیدواژه جستجو شده را به دست آورد. این حملات به دو دسته برخط و غیر برخط تقسیم‌بندی می‌شوند که در نوع برخط، حمله‌کننده پس از مشاهده درخواست یک جستجو باید برخط مانده و نتیجه جستجو را نیز ببیند تا بتواند حمله‌ای موفقیت‌آمیز انجام دهد. بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که روش‌های زیادی برای جلوگیری از نوع غیر برخط حملات حدس کلیدواژه ارائه شده است؛ اما نوع برخط این حملات به دلیل جدید بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از تکنیک بازتصادفی‌سازی متون رمزگذاری شده، یک ساخت کلی برای ایجاد روش‌های رمزگذاری کلیدعمومی با قابلیت جستجوی کلیدواژه و امن در برابر هر دو نوع حملات حدس کلیدواژه ارائه می‌شود. در مقایسه با تنها ساخت موجود برای احراز چنین امنیتی روش پیشنهادی به لحاظ محاسباتی و مخابراتی کاراتر است.

استناد: 

نوروزی، مهناز، نصراله پاک‌نیت، و زیبا اسلامی. ۱۳۹۶. رمزگذاری کلید عمومی با قابلیت جستجوی کلیدواژه: ارائه یک ساخت کلی امن در برابر حملات حدس کلیدواژه برخط و غیر برخط. مقاله ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شیراز.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه