پیش‌بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان دو قلو کمترین مربعات

پیش‌بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان دو قلو کمترین مربعات
دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های دانش‌بنیان در مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات
تهران
تاریخ کنفرانس: 
پنجشنبه - ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

یکی از اهداف مهم در محیط‌های آموزشی، ‌بهبود عملکرد یادگیرندگان است. برای تحقق این هدف، پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است که بخشی از آنها مربوط به شناسایی تیپ شخصیتی یادگیرندگان است. با آگاهی از تیپ شخصیتی یادگیرنده، می‌توان آموزش را متناسب با ویژگی‌های یادگیرنده طراحی کرد. در این مقاله،‌ مسئله اصلی پیش‌بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان در یک محیط آموزش الکترونیکی است. برای پیش‌بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان،‌ داده‌هایی از تعاملات یادگیرندگان با یک محیط آموزش الکترونیکی جمع‌آوری شد و ۱۹ ویژگی از این تعاملات استخراج شده است. با استفاده از ویژگی‌های مستخرج از تعاملات و طبقه‌بندی‌کننده ماشین بردار پشتیبان دوقلو کمترین مربعات، مدلی قابل اطمینان برای پیش‌بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان در یک محیط آموزش الکترونیکی بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که با دقت مناسبی می‌توان شخصیت یادگیرندگان را پیش‌بینی نمود.

استناد: 

میر، امیرمحمد، سمیه فتاحی، و جلال‌الدین نصیری. ۱۳۹۶. پیش‌بینی ابعاد شخصیتی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان دو قلو کمترین مربعات. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های دانش‌بنیان در مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه