ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز)

ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز)
سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
تهران
تاریخ کنفرانس: 
جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
چکیده

چابکی زنجیره تامین به عنوان پارادایم تامین قرن بیست و یک در نظر گرفته می‌شود و استراتژی برنده برای شرکت‌هایی که قصد تبدیل‌شدن به رهبران ملی و بین‌المللی را دارند، تلقی می‌شود. ارزیابی موثر و کارای چابکی زنجیره تامین شرکت‌ها امری ضروری و چالش‌برانگیز برای شرکت‌ها می‌باشد. لذا هدف این پژوهش ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی پژوهش شامل گام‌های شناسایی شاخص‌ها، تعیین ابعاد، طراحی مدل مفهومی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌ها با استفاده از رویکرد تلفیقی DEMATEL تجدید نظر شده، FANP و VIKOR می‌باشد. پس از انجام پژوهش حاضر مشخص شد که رضایت مشتری دارای بالاترین اولویت در بین ابعاد مختلف بوده و پس از آن بهبود کیفیت و معرفی محصول جدید اولویت دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بین شرکت‌های مختلف، بهترین عملکرد مربوط به شرکت اول بوده و پس از این شرکت، به‌ترتیب شرکت‌های سوم و چهارم رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. سایر شرکت‌های مورد مطالعه نیز به‌ دلیل عملکرد پایین‌تر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که نتایج حاصله با اسناد موجود و نظرات مدیران ارشد هم‌خوانی داشته و این مطلب گویای کارایی بالای رویکرد پیشنهادی پژوهش در رتبه‌بندی عملکرد می‌باشد.

استناد: 

اکبری، نادیا،‌ و آرمان ساجدی‌نژاد. ۱۳۹۵. ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز). مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه