اکوسیستم کارآفرینی

پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته

پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
برگزاری سخنرانی علمی «پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته»

برگزاری سخنرانی علمی «پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی «پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته» با سخنرانی دکتر عمار جلالی‌منش، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با حضور دکتر سید مهدی خلیق‌رضوی، متخصص علوم اعصاب‌شناختی و کارآفرین حوزه هوش...