داور گیوکی

تصویر giveki@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر داور گیوکی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

giveki@alumni.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بینایی ماشین
پردازش تصویر
شبکه‌های عصبی
داده‌کاوی
بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از روش بسته‌ واژگان تصویری

بازیابی محتوا‌ محور تصاویر با استفاده از روش بسته‌ واژگان تصویری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن