شناسایی و معرفی اندیشمندان و دانش‌پژوهان جوان جهان اسلام

جشنواره «رقابت علمی کنز»

مکان: 
پارک فناوری پردیس، برج فناوری