دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

استخراج کلمات حسی فارسی با استفاده از روش‌های معنایی

پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۶