دانشگاه آزاد اسلامی

شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های تامین منابع مالی برای پروژه‌های صنعت پالایش نفت در جمهوری اسلامی ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۸۸

بررسی عوامل کلیدی موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳