رویکرد آیزنهارت

معرفی پژوهش مطالعه موردی: رویکرد آیزنهارت

معرفی پژوهش مطالعه موردی: رویکرد آیزنهارت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو