ترومن‌شو

ترومن‌شو: ابرواقعیت و رئالیتی تی‌وی

ترومن‌شو: ابرواقعیت و رئالیتی تی‌وی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن