رایانش ابری

رایانش ابری همراه

رایانش ابری همراه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی

کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو