دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پژوهش رده‌ شناسانه حالت در چهارگونه زبان ترکی و ترکی آذری و ازبکی و استانبولی و خلجی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
دى ۱۳۹۶