انباره داده‌ها

انباره داده‌ها

انباره داده‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن