دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بررسی امکان‌سنجی اجرای آموزش مجازی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵