هوشمندسازی

عضویت رئیس پژوهشگاه در کمیته تخصصی "توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی"

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" بر اساس این حکم، دکتر علیدوستی به عنوان عضو کمیته تخصصی " توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی" تحت نظر "شورای راهبری توسعه مدیریت" وزارت علوم منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده:

امید است، با استعانت از درگاه الهی و با بهره‌گیری از تخصص و تجارب خود و همفکری سایر اعضای محترم...