پردیس مجازی دانشگاهی

چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو