بررسی وضعیت خواندن

بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی

بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

برگزاری نشست «بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی» در ایرانداک

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" در این نشست به موضوعاتی از جمله نسبتِ خواندن به‌صورت مجازی و چاپی: تقابل، تعامل یا هم‌افزایی، رفتارشناسی خواندن در فضای مجازی، چالش‎ها، ویژگی‌ها، مزایا و معایب خواندن در فضای مجازی، پیدایش و زوال ابزارهای خواندن در فضای مجازی، آینده خواندن در فضای مجازی، پرداخته خواهد شد.

 در...