مدل داده‌ای آیریف

مدل داده‌ای سریف

مدل داده‌ای سریف

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو