نظام آموزشی ایران

چالش‌های یادگیری الکترونیکی در فرهنگ آموزشی ایران

چالش‌های یادگیری الکترونیکی در فرهنگ آموزشی ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو