مطالعه تطبیقی قیمت‌گذاری سامانه خدمات همانندجو

مطالعه تطبیقی قیمت‌گذاری سامانه خدمات همانندجو
مرداد ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ماموریت اصلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پژوهش، مدیریت دانش، آموزش، همکاری‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری است و همچنین به‌عنوان متولی نگهدارنده مستندات علمی کشور در حال حاضر خدمات زیادی را به دانشگاهیان ارائه می‌دهد. بنابراین پژوهشگاه با فروش خدمات سامانه‌های اطلاعاتی خود نظیر خدمات سامانه همانندجو و در راستای افزایش رضایت کاربران می‌تواند برای خود درآمدزایی ایجاد نماید. در طرح پژوهشی حاضر ابتدا ذینفعان اصلی سامانه خدمات همانندجو شناسایی گردند و سامانه همانندجو به‌طور کامل معرفی می‌گردد و همچنین وضعیت فعلی قیمت‌گذاری محصولات و خدمات پژوهشگاه مورد مطالعه قرار گیرد، به‌طوری‌ که بتوان با توجه به تقاضای بازار، وضعیت رقبا و شناسایی محصولات مشابه مطالعه تطبیقی قیمت‌گذاری برای سامانه همانندجو در نظر گرفت. بنابراین ابتدا به مطالعه قیمت‌گذاری، استراتژی‌های آن و برنامه قیمت‌گذاری داخل کشور برای محصولات نرم‌افزاری پرداخته خواهد شد و مطالعه پیرامون توسعه محصولات جدید صورت می­‌گیرد. سپس به مطالعه عوامل موثر بر قیمت‌گذاری محصولات نرم‌افزاری پرداخته خواهد شد و مطالعه جامعی بر روی سامانه‌های بین‌المللی مشابه‌یاب صورت می‌گیرد در نهایت استراتژی­‌های کاربردی‌ قیمت‌گذاری شرکت‌های نرم‌افزای مختلف برای انواع خدمات نرم‌افزاری و شیوه ارائه آن در بازار ارائه می‌گردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نعیمی صدیق، علی. ۱۳۹۵. مطالعه تطبیقی قیمت‌گذاری سامانه خدمات همانندجو. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه