بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه

بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه
اسفند ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی تحول شگرف و نقش مهمی در توسعه زندگی افراد و جوامع دارد. ظهور اینترنت به‌ عنوان منبع اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربرد رسانه‌های دیجیتال و توسعه کارکردهای تلفن همراه در زندگی افراد، مهمترین تغییرات دهه‌های اخیر هستند. منابع جدید اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌های جدیدی برای جوامع و عموم مردم به همراه آورده و به دستیابی سریع‌تر و موثرتر اهداف توسعه‌ای کشورها کمک می‌کند. آسان‌سازی ایجاد، دسترسی و تسهیم اطلاعات و دانش، بهبود فرایند تولید و کاهش هزینه‌ها و فراهم‌آوری امکان ارتباط سریع‌تر و موثرتر افراد و گروه‌ها از جمله این فرصت‌ها هستند. در این طرح با توجه به توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کارکردهای فناورانه مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه در زنجیره ارزش پژوهش و مدیریت منابع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و زمینه‌سازی توسعه خدمات پژوهشی را در کشور بررسی نماییم. رویکرد این طرح عمدتا رویکردی کیفی است و بر مبنای مطالعات صورت می‌گیرد. شناسایی زنجیره ارزش نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور و ذی‌نفعان، کاربردها، نیازمندی‌ها بر اساس بررسی اسناد بالادستی و بین‌المللی شامل اهداف و راهبردها، طرح‌ها و اقدامات و ... و شناسایی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، فهرست، گروه‌بندی و تعریف خدمات و سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و شناخت کارکرد فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات علمی و زنجیره پژوهش بر پایه ذی‌نفعان از دستاوردهای طرح جاری می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ساجدی‌نژاد، آرمان. ۱۳۹۵. بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه