اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌
فروردين ۱۳۸۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

شتاب دگرگونی­‌های فناوری اطلاعات و افزایش تعداد فایل­‌های اطلاعاتی، ‌امکانات جست‌و‌جوی تازه‌­ای را عرضه کرده و نیاز به روش­‌های جدید برای سازمان­دهی و دسترسی به اطلاعات را ضروری ساخته است. از زمان ایجاد نظام­‌های نمایه‌سازی، تدوین اصطلاح‌نامه ضروری به  نظر رسید،‌ چرا که نظام­‌های نمایه­‌سازی به اصطلاحات دقیقی که بیان­‌کننده مفاهیم علمی باشند نیاز دارند. هدف این پژوهش تدوین اصطلا‌ح‌نامه جامعه­‌شناسی، از طریق معادل‌یابی،‌ ویرایش و مناسب گرداندن اصطلا‌ح‌نامه جامعه‌­شناسی موسسه چکیده‌های جامعه‌شناسی برای زبان فارسی است. در این پژوهش پس از گردآوری منابع، ‌اصطلاحات معادل‌یابی شدند. در مرحله معادل‌یابی اصطلاحات، ‌هر واژه حداقل با ۵ الی ۷ منبع بررسی و مطابقت داده شده تا معادل فارسی مناسب برای آن انتخاب شود. سپس یادداشت‌های دامنه،‌ ترجمه و در مواردی  توضیح کوتاهی نیز با مراجعه به منابع این حوزه به اصطلاح‌نامه افزوده شده است. در نهایت نیز معادل­‌های انتخاب شده، ‌ویرایش و بازبینی شدند. اصطلاح‌نامه شکل­ گرفته دراین پژوهش شامل چهار بخش نمایه الفبایی،‌ ساختار درختی، ‌نمایه‌گردان و واژه­‌نامه انگلیسی-فارسی است. همچنین در ساختار اصطلاح‌نامه از اصطلاحات اعم، ‌اخص،‌ وابسته و یادداشت دامنه استفاده شده است و با ارجاع "به کار برید" و "به جای" اصطلاحات به یکدیگر پیوند داده شده‌اند. در این پژوهش ابزار نمایه­‌سازی برای سازمان­دهی اطلاعات مدارک فارسی در زمینه جامعه‌شناسی تدوین شده است که به تسهیل کار پژوهشگران جهت دسترسی سریع به اصطلاحات این حوزه کمک کرده و موجب یک‌دست ساختن اصطلاحات این حوزه می‌شود تا برای هر اصطلاح لفظ واحدی در زبان فارسی به کار رود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

م‍ع‍ت‍رف‌، م‍ه‍وش‌. ۱۳۸۲. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی. تهران: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه