طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ظرات‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌

طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ظرات‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

سیستم اندازه‌گیری و مدیریت رضایت مشتریان مرکز، سیستمی شامل رویه‌ها و نرم‌افزار کامپیوتری در محیط وب است که به صورت دوره‌ای و موردی اطلاعات میزان رضایت مشتریان داخلی و خارجی مرکز را جمع‌آوری و تحلیل کرده و آنها را در اختیار تصمیم‌گیرندگان کلیدی مرکز برای اتخاذ تصمیم‌ها و اقدامات قرار می‌دهد و سپس به صورت دوره‌ای نتایج میزان رضایت و تصمیم‌ها و اقدامات انجام شده را به روش‌های مناسب به آگاهی مشتریان می‌رساند. هدف سیستم اندازه‌‌گیری رضایت مشتریان و اطلاع‌رسانی نتایج آن برای اتخاذ تصمیم‌ها و انجام اقدامات مورد نیاز می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

امیدوار، مجید. ۱۳۸۴. طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ظرات‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه