دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ وب‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ و ت‍ئ‍وری‌ پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در وب‌" ۱۲ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا

دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ وب‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ و ت‍ئ‍وری‌ پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در وب‌" ۱۲ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

 گزارش حاضر دوره آموزشی "آشنایی با پدیده وب پنهان و تئوری پنهانی اطلاعات در وب" که در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ تا ۱۳۸۶/۱/۳۰ برای کلیه مدیران و کارکنان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های مدیریت فناوری اطلاعات و کتابداری و اطلاع‌رسانی و عموم کاربران وب در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیت‌های قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت‌کنندگان نسبت به، مفید‌ بودن کلاس روزانه، به مربی دوره و دوره آموزشی برگزارشده (نهایی) می‌باشد. اهداف دوره: آشنا کردن شرکت‌کنندگان با پدیده وب پنهان، تبیین دلایل پنهانی اطلاعات در محیط وب و معرفی تئوری سطح ناپیدایی اطلاعات، آشنایی با چگونگی افزایش سطح دسترس‌پذیری اطلاعات، آشنایی با شیوه‌های پیشرفته جستجو در وب.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

منصوریان، یزدان. ۱۳۸۶. دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ "آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ وب‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ و ت‍ئ‍وری‌ پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در وب‌" ۱۲ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶: مستندات اجرا. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه