دشواری‌های سازماندهی اطلاعات

دشواری‌های سازماندهی اطلاعات
نوع گزارش: 
مدیریت اطلاعات علم و فناوری
تاریخ: 
مرداد ۱۳۹۷
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
دشواری‌های سازماندهی اطلاعات، تابستان ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه