کارنامه پژوهش در ایرانداک

کارنامه پژوهش در ایرانداک
نوع گزارش: 
پژوهش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نگاهی به عملکرد پژوهشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه