ایرانداک و اطلاعات علم و فناوری

نگاهی به عملکرد مدیریت اطلاعات علم و فناوری و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری: در سال 1395
نوع گزارش: 
مدیریت اطلاعات علم و فناوری
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نگاهی به عملکرد مدیریت اطلاعات علم و فناوری و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری: در سال ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه