کارنامه پژوهش در ایرانداک

نگاهی به عملکرد پژوهشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نه‌ماهه نخست سال 1395
نوع گزارش: 
پژوهش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نگاهی به عملکرد پژوهشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه