خبر

۳۵ موسسه ایرانی در میان برترین‌های نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای

نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی آنها که با نام «شانگهای» نیز شناخته می‌شود در تازه‌ترین ویرایش خود در سال ۲۰۲۰ میلادی، مؤسسه‌های جهان را در زمینه‌های گوناگون علمی ارزیابی و رتبه‌بندی کرده است. در این سیاهه ۳۵ مؤسسه ایرانی هستند که نامشان روی‌هم ۱۶۸ بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده است.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه تهران ۲۰ بار؛ دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها) ۱۹ بار؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۵ بار؛ دانشگاه تربیت مدرس ۱۲ بار؛ دانشگاه صنعتی شریف ۱۱ بار؛ و دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۰ بار در سیاهه مؤسسه‌های برتر در ۵۴ زمینه علمی جای گرفته‌اند. روی هم، مؤسسه‌های ایرانی توانسته‌اند در ۳۳ زمینه علمی جایگاه جهانی به دست آورند.

رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در ۵۴ زمینه علمی (هشت زمینه در علوم طبیعی، چهار زمینه در علوم زیستی، ۲۲ زمینه در مهندسی، شش زمینه در علوم پزشکی، و ۱۴ زمینه در علوم اجتماعی) بر پایه پنج شاخص (شمار انتشارات در نشریه‌های چارک نخست، تأثیر استنادی نرمال‌شده، همکاری/ هم‌نویسندگی جهانی، انتشارات باکیفیت/ منتشرشده در نشریه‌ها و همایش‌های برتر، و جایزه‌های مؤسسه) ارزیابی می‌کند. در جدول زیر رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانی در زمینه‌های گوناگون علمی و امتیاز آن‌ها به شکل کلی و در شاخص‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی آمده است.

 

رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانی و امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون در نظام رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» سال ۲۰۲۰ میلادی

زمینه علمی

نام مؤسسه

رتبه جهانی

رتبه جهانی

امتیاز کل

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

چارک نخست

تأثیر استنادی

همکاری جهانی

انتشارات باکیفیت

جایزه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۳۰۱-۴۰۰

۱

-

۵۲.‌۸

۶۷.‌۶

۵۷.‌۹

۰

۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

۲

-

۳۳.‌۹

۷۵.‌۸

۴۴.‌۹

۰

۰

فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

۱-۲

-

۲۹.‌۲

۷۷

۷۶.‌۱

۲۸.‌۹

۰

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۴۰۱-۵۰۰

۱-۲

-

۳۷.‌۲

۶۰.‌۳

۵۳.‌۳

۲۸.‌۳

۰

علوم زمین

دانشگاه شیراز

۴۰۱-۵۰۰

۱-۲

-

۱۸.‌۳

۷۸.‌۹

۷۰.‌۳

۴

۰

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۵۰۰

۱-۲

-

۲۴

۷۶.‌۷

۷۰

۴

۰

بوم‌شناسی

دانشگاه تهران

۴۰۱-۵۰۰

۱

-

۱۸.‌۵

۵۳.‌۶

۶۷.‌۶

۱۷.‌۴

ب. ت.

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۳۰۱-۴۰۰

۱-۲

-

۱۰.‌۱

۷۴.‌۳

۶۶.‌۶

۰

۰

دانشگاه شیراز

۳۰۱-۴۰۰

۱-۲

-

۷.‌۱

۷۹.‌۱

۶۹.‌۸

۳.‌۴

۰

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۵۱-۷۵

۱

-

۵۵.‌۶

۸۵.‌۱

۵۰.‌۳

۳۱.‌۸

۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۷۶-۱۰۰

۲

-

۲۷.‌۶

۱۰۰

۵۴.‌۴

۲۷

۰

دانشگاه تهران

۱۰۱-۱۵۰

۳

-

۴۴.‌۵

۷۶

۵۴.‌۳

۲۳.‌۲

۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

۴-۵

-

۴۱.‌۳

۷۰.‌۲

۴۶.‌۵

۲۱.‌۷

۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵۱-۲۰۰

۴-۵

-

۳۱.‌۸

۷۹.‌۲

۴۶

۲۴.‌۱

۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۳۷.‌۹

۶۵.‌۵

۴۵.‌۱

۲۰.‌۲

۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۲۹.‌۴

۷۰.‌۵

۴۸.‌۶

۱۹.‌۷

۰

دانشگاه سمنان

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۲۴

۹۲.‌۳

۴۴.‌۹

۹.‌۳

۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۳۵.‌۶

۶۰.‌۴

۴۳

۲۷.‌۴

۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۳۰.‌۵

۷۳.‌۹

۵۱.‌۵

۱۴.‌۶

۰

دانشگاه گیلان

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۲۲.‌۸

۹۳.‌۲

۴۱.‌۶

۴.‌۶

۰

دانشگاه تبریز

۲۰۱-۳۰۰

۶-۱۲

-

۲۹.‌۲

۸۰.‌۷

۴۰.‌۶

۱۳.‌۱

۰

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۳۰۱-۴۰۰

۱۳-۱۶

-

۱۳.‌۹

۸۶.‌۱

۲۵.‌۸

۹.‌۳

۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۱-۴۰۰

۱۳-۱۶

-

۳۰.‌۸

۶۸.‌۱

۴۳.‌۱

۱۲.‌۳

۰

دانشگاه صنعتی شاهرود

۳۰۱-۴۰۰

۱۳-۱۶

-

۱۸

۷۷.‌۶

۴۶.‌۴

۱۲.‌۳

۰

دانشگاه کاشان

۳۰۱-۴۰۰

۱۳-۱۶

-

۱۸.‌۵

۸۸.‌۸

۳۶.‌۴

۸

۰

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

۱

-

۳۴.‌۸

۶۳.‌۵

۵۷.‌۸

۲۹.‌۵

۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

۲

-

۳۸.‌۸

۶۵.‌۶

۵۵.‌۳

۲۰.‌۹

۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

۳-۷

-

۳۱.‌۷

۶۲.‌۴

۵۱.‌۹

۰

۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

۳-۷

-

۲۴.‌۴

۶۲.‌۲

۵۴.‌۱

۰

۰

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۴۰۱-۵۰۰

۳-۷

-

۳۳.‌۵

۶۱.‌۹

۴۶.‌۷

۰

۰

دانشگاه صنعتی شیراز

۴۰۱-۵۰۰

۳-۷

-

۱۷.‌۶

۷۵.‌۸

۵۲.‌۶

۰

۰

دانشگاه تبریز

۴۰۱-۵۰۰

۳-۷

-

۲۳

۷۰.‌۴

۵۱.‌۲

۰

۰

خودکارسازی و کنترل

دانشگاه تبریز

۱۵۱-۲۰۰

۱

-

۲۷.‌۶

۷۹.‌۸

۴۷.‌۸

۷.‌۹

۰

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۲۷.‌۷

۵۵

۵۲.‌۸

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۳۴.‌۴

۵۶.‌۸

۵۶.‌۷

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۲۷.‌۷

۵۳.‌۶

۶۰.‌۸

ب. ت.

ب. ت.

علوم و فناوری ابزار

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۵

۱

۱۹۰.‌۵

۴۱.‌۳

۹۷.‌۴

۵۲.‌۲

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۵۱-۷۵

۲

-

۴۳.‌۲

۸۰.‌۳

۶۱

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

۷۶-۱۰۰

۳

-

۴۱.‌۳

۷۸.‌۶

۶۰

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تبریز

۱۰۱-۱۵۰

۴

-

۳۲.‌۵

۸۵.‌۲

۵۶.‌۲

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱-۲۰۰

۵

-

۴۰.‌۴

۶۲.‌۱

۴۶.‌۳

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۱-۳۰۰

۶-۷

-

۳۶.‌۱

۵۹.‌۵

۵۳.‌۳

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۱-۳۰۰

۶-۷

-

۳۵.‌۷

۶۶.‌۸

۴۵.‌۵

ب. ت.

ب. ت.

مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۱-۳۰۰

۱-۲

-

۳۰.‌۹

۷۹.‌۱

۴۶.‌۸

۰

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۲

-

۳۱.‌۵

۶۶.‌۴

۵۵.‌۲

۱۸.‌۳

ب. ت.

علوم و مهندسی رایانه

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۳۰۱-۴۰۰

۱-۲

-

۴۹.‌۸

۶۵.‌۵

۵۲.‌۹

۲.‌۸

۰

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

۱-۲

-

۳۸.‌۳

۶۷.‌۳

۶۲.‌۱

۱۰.‌۹

۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

۳-۴

-

۴۰.‌۴

۶۰.‌۱

۴۹.‌۵

۵.‌۶

۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۵۰۰

۳-۴

-

۳۶.‌۴

۶۰.‌۸

۵۵.‌۲

۱۲.‌۳

۰

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۵۱-۷۵

۱

-

۵۵.‌۷

۷۳

۵۳.‌۲

۲۸

۰

دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۱-۱۵۰

۲-۳

-

۳۶.‌۳

۶۳.‌۸

۵۳.‌۳

۳۱.‌۳

۰

دانشگاه تهران

۱۰۱-۱۵۰

۲-۳

-

۵۵.‌۷

۶۹.‌۱

۷۲.‌۹

۱۴

۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

۴-۶

-

۴۴.‌۹

۶۲.‌۷

۵۰.‌۱

۱۴

۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۵۱-۲۰۰

۴-۶

-

۳۲.‌۱

۶۸.‌۲

۵۵.‌۵

۱۹.‌۸

۰

دانشگاه تبریز

۱۵۱-۲۰۰

۴-۶

-

۳۴.‌۴

۸۴.‌۲

۶۷.‌۹

۰

۰

دانشگاه سمنان

۲۰۱-۳۰۰

۷-۸

-

۲۴

۶۸.‌۲

۴۵.‌۴

۱۴

۰

دانشگاه گیلان

۲۰۱-۳۰۰

۷-۸

-

۲۷.‌۳

۸۱.‌۳

۴۸.‌۸

۰

۰

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۱۰۱-۱۵۰

۱

-

۵۱.‌۳

۶۵.‌۳

۵۰

۲۶.‌۴

۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

۲

-

۳۷.‌۳

۶۰.‌۵

۴۵.‌۹

۳۶.‌۸

۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

۳-۵

-

۳۱.‌۴

۷۰

۵۰.‌۶

۲۶.‌۴

۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

۳-۵

-

۳۵.‌۲

۶۳.‌۷

۴۶.‌۹

۳۴

۰

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

۳-۵

-

۴۰.‌۱

۶۱.‌۳

۵۱.‌۱

۲۹.‌۸

۰

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۰۱-۴۰۰

۶-۱۱

-

۲۵.‌۱

۸۱.‌۷

۴۳

۸.‌۸

۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۰۱-۴۰۰

۶-۱۱

-

۲۸.‌۳

۶۴.‌۵

۴۵.‌۵

۱۹.‌۶

۰

دانشگاه شیراز

۳۰۱-۴۰۰

۶-۱۱

-

۳۱.‌۴

۵۸.‌۲

۵۹.‌۱

۱۶.‌۴

۰

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۱-۴۰۰

۶-۱۱

-

۳۴.‌۱

۶۶.‌۷

۴۲.‌۹

۱۹.‌۶

۰

دانشگاه کاشان

۳۰۱-۴۰۰

۶-۱۱

-

۲۸.‌۱

۷۳.‌۳

۳۹.‌۳

۱۲.‌۴

۰

دانشگاه تبریز

۳۰۱-۴۰۰

۶-۱۱

-

۲۵.‌۶

۷۲.‌۳

۵۵.‌۲

۱۵.‌۲

۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۰۱-۵۰۰

۱۲-۱۶

-

۲۶.‌۷

۶۴.‌۶

۴۹

۱۰.‌۸

۰

دانشگاه صنعتی سهند

۴۰۱-۵۰۰

۱۲-۱۶

-

۲۱

۶۵.‌۵

۳۵.‌۶

۱۳.‌۹

۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۰۱-۵۰۰

۱۲-۱۶

-

۱۷.‌۱

۶۷.‌۵

۴۳.‌۳

۸.‌۸

۰

دانشگاه اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

۱۲-۱۶

-

۱۹.‌۶

۶۲.‌۹

۴۱.‌۹

۱۰.‌۸

۰

دانشگاه یاسوج

۴۰۱-۵۰۰

۱۲-۱۶

-

۱۸.‌۳

۸۷.‌۴

۵۱.‌۷

۰

۰

علوم و مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۰۱-۴۰۰

۱-۲

-

۳۵.‌۳

۷۲.‌۲

۵۱.‌۳

۱۱.‌۴

۰

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

۱-۲

-

۳۷.‌۸

۷۱.‌۷

۵۷.‌۴

۹.‌۳

۰

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۴۰۱-۵۰۰

۳-۴

-

۴۴.‌۹

۶۹.‌۵

۴۸.‌۷

۰

۰

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۵۰۰

۳-۴

-

۲۹.‌۸

۷۱.‌۲

۵۵.‌۶

۱۱.‌۴

۰

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۱۰۱-۱۵۰

۱

-

۵۳.‌۵

۷۸.‌۹

۶۰.‌۲

۹.‌۱

ب. ت.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۵۱-۲۰۰

۲-۳

-

۲۶.‌۶

۱۰۰

۵۹.‌۱

۰

ب. ت.

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

۲-۳

-

۴۹.‌۵

۷۴.‌۹

۶۱.‌۹

۰

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰۱-۳۰۰

۴-۹

-

۲۹.‌۶

۷۷.‌۵

۵۹

۱۲.‌۹

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

۴-۹

-

۲۸.‌۲

۷۲.‌۴

۵۴.‌۵

۱۲.‌۹

ب. ت.

دانشگاه سمنان

۲۰۱-۳۰۰

۴-۹

-

۲۳.‌۵

۸۹.‌۱

۴۷.‌۶

۰

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱-۳۰۰

۴-۹

-

۳۴.‌۷

۶۴

۵۱.‌۴

۲۰.‌۴

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

۴-۹

-

۳۱.‌۶

۶۸.‌۶

۵۷.‌۳

۱۲.‌۹

ب. ت.

دانشگاه تبریز

۲۰۱-۳۰۰

۴-۹

-

۳۱.‌۴

۷۷.‌۱

۵۶.‌۶

۰

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۰۱-۴۰۰

۱۰-۱۵

-

۳۵.‌۸

۶۰.‌۱

۵۱.‌۱

۰

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۰۱-۴۰۰

۱۰-۱۵

-

۳۱.‌۴

۶۸.‌۲

۵۲

۰

ب. ت.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۱-۴۰۰

۱۰-۱۵

-

۲۶.‌۶

۶۹.‌۴

۵۱

۰

ب. ت.

دانشگاه شهید بهشتی

۳۰۱-۴۰۰

۱۰-۱۵

-

۲۵

۶۶.‌۵

۴۸.‌۵

۰

ب. ت.

دانشگاه شیراز

۳۰۱-۴۰۰

۱۰-۱۵

-

۲۶.‌۹

۵۹.‌۵

۵۲.‌۹

۰

ب. ت.

دانشگاه کاشان

۳۰۱-۴۰۰

۱۰-۱۵

-

۱۸.‌۸

۸۱

۴۶.‌۸

۰

ب. ت.

منابع آبی

دانشگاه تهران

۷۶-۱۰۰

۱

-

۶۶.‌۶

۶۴.‌۱

۶۶.‌۵

۴۳.‌۴

۰

دانشگاه شیراز

۱۰۱-۱۵۰

۲-۳

-

۴۶.‌۸

۷۵.‌۷

۶۴.‌۵

۳۴.‌۱

۰

دانشگاه تبریز

۱۰۱-۱۵۰

۲-۳

-

۴۳

۸۱.‌۱

۷۹.‌۸

۴۲.‌۶

۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۵۱-۲۰۰

۴

-

۴۰.‌۳

۷۵

۵۸.‌۳

۳۰.‌۷

۰

علوم و فناوری مواد غذایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۵۱-۲۰۰

۱-۲

-

۲۶.‌۱

۸۴.‌۱

۵۶.‌۴

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

۱-۲

-

۳۶.‌۸

۷۱.‌۱

۴۸.‌۹

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰۱-۳۰۰

۳-۸

-

۲۸

۷۰.‌۲

۳۵.‌۶

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

۳-۸

-

۲۵.‌۷

۷۳.‌۴

۵۴.‌۸

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۲۰۱-۳۰۰

۳-۸

-

۳۳.‌۵

۶۵.‌۷

۴۲.‌۱

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه شیراز

۲۰۱-۳۰۰

۳-۸

-

۲۵.‌۹

۷۰.‌۶

۵۸.‌۱

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

۳-۸

-

۲۶.‌۹

۷۵.‌۷

۵۱.‌۴

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

۳-۸

-

۲۰.‌۲

۸۳.‌۲

۴۰.‌۱

ب. ت.

ب. ت.

زیست‌فناوری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۱-۳۰۰

۱

-

۳۴.‌۴

۷۳.‌۵

۴۳

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

۲-۳

-

۳۲.‌۵

۶۴.‌۵

۴۶.‌۸

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

۲-۳

-

۲۸.‌۹

۶۲.‌۸

۵۷

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۴۰۱-۵۰۰

۴-۶

-

۲۸.‌۷

۵۷.‌۶

۴۴.‌۲

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۰۱-۵۰۰

۴-۶

-

۲۱.‌۱

۵۶

۵۳.‌۴

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۵۰۰

۴-۶

-

۲۸.‌۴

۵۷.‌۴

۴۳.‌۳

ب. ت.

ب. ت.

مهندسی دریایی/ اقیانوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۴

۱

۱۳۹.‌۱

۲۰.‌۴

۶۵.‌۲

۴۳.‌۷

۴۴.‌۷

ب. ت.

علم و فناوری حمل‌ونقل

دانشگاه تهران

۱۰۱-۱۵۰

۱

-

۳۲.‌۶

۷۶.‌۹

۶۹.‌۶

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

۲

-

۲۷

۶۷.‌۶

۵۹.‌۷

ب. ت.

ب. ت.

مهندسی معدن و مواد معدنی

دانشگاه تهران

۴۵

۱

۱۴۷.‌۷

۳۸.‌۸

۶۱.‌۹

۵۷.‌۲

۳۵.‌۶

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۱-۷۵

۲-۶

-

۲۹.‌۲

۶۳.‌۹

۴۲.‌۶

۲۵.‌۲

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۱-۷۵

۲-۶

-

۲۷.‌۸

۶۲.‌۶

۵۶.‌۳

۳۳.‌۸

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۵۱-۷۵

۲-۶

-

۲۸.‌۵

۶۰.‌۵

۵۸.‌۶

۳۱.‌۸

ب. ت.

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۱-۷۵

۲-۶

-

۲۹.‌۲

۶۳.‌۷

۳۰.‌۶

۲۹.‌۸

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

۵۱-۷۵

۲-۶

-

۳۴.‌۳

۶۲.‌۷

۶۶.‌۴

۲۷.‌۶

ب. ت.

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

۵۱-۷۵

۱

-

۴۶.‌۲

۷۵.‌۲

۶۳.‌۱

۳۴.‌۵

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۰۱-۱۵۰

۲-۴

-

۳۳.‌۵

۶۴.‌۲

۵۵.‌۳

۲۶.‌۱

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۱۰۱-۱۵۰

۲-۴

-

۴۰.‌۲

۶۵.‌۵

۴۹.‌۱

۲۳

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۱-۱۵۰

۲-۴

-

۳۱.‌۳

۷۳.‌۶

۵۹.‌۲

۲۴.‌۴

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۵۱-۲۰۰

۵-۹

-

۲۵.‌۵

۶۴.‌۸

۴۴.‌۹

۱۸.‌۸

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵۱-۲۰۰

۵-۹

-

۲۲.‌۸

۷۳.‌۷

۵۷.‌۱

۲۳.‌۵

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۵۱-۲۰۰

۵-۹

-

۲۹.‌۸

۶۶.‌۶

۵۴.‌۹

۱۸.‌۲

ب. ت.

دانشگاه صنعتی سهند

۱۵۱-۲۰۰

۵-۹

-

۲۴.‌۱

۶۹

۵۷.‌۴

۲۰.‌۵

ب. ت.

دانشگاه شیراز

۱۵۱-۲۰۰

۵-۹

-

۲۲.‌۶

۷۳.‌۲

۶۴.‌۵

۱۱.‌۵

ب. ت.

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

۱

-

۳۵.‌۲

۶۳.‌۳

۶۱.‌۶

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱-۵۰۰

۲-۳

-

۲۸.‌۳

۶۲.‌۴

۵۵.‌۶

ب. ت.

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

۴۰۱-۵۰۰

۲-۳

-

۲۸.‌۶

۶۴.‌۵

۵۳.‌۴

ب. ت.

ب. ت.

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

۱۵۱-۲۰۰

۱

-

۳۶

۶۶.‌۶

۵۰.‌۸

۱۹.‌۱

ب. ت.

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰۱-۳۰۰

۲-۶

-

۲۱.‌۳

۶۱.‌۴

۳۷.‌۸

۱۱

ب. ت.

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۲۰۱-۳۰۰

۲-۶

-

۲۵.‌۱

۵۶.‌۶

۴۹.‌۷

۱۱

ب. ت.

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۱-۳۰۰

۲-۶

-

۱۷.‌۱

۵۵.‌۵

۴۰.‌۷

۱۱

ب. ت.

دانشگاه شیراز

۲۰۱-۳۰۰

۲-۶

-

۲۴.‌۲

۵۳

۳۷.‌۶

۱۱

ب. ت.

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

۲-۶

-

۱۸

۷۲

۴۱.‌۲

۱۱

ب. ت.

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا .‌.‌.‌ (عج)

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۴.‌۱

۱۰۰

۵۳.‌۷

۱۴.‌۳

۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۳.‌۹

۱۰۰

۵۶.‌۵

۱۷.‌۸

۰

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۴.‌۱

۱۰۰

۵۲.‌۸

۱۸.‌۱

۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

۴

-

۱۴.‌۶

۶۳.‌۷

۵۱.‌۸

۲۵.‌۱

۰

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۴۰۱-۵۰۰

۵-۷

-

۴.‌۴

۸۲.‌۶

۴۳.‌۶

۱۲.‌۳

۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴۰۱-۵۰۰

۵-۷

-

۸.‌۲

۶۷

۵۱.‌۷

۱۸.‌۵

۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴۰۱-۵۰۰

۵-۷

-

۷.‌۴

۷۲.‌۴

۵۶.‌۲

۱۸.‌۵

۰

بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵۱-۲۰۰

۱

-

۷.‌۷

۱۰۰

۶۱.‌۴

۶.‌۳

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

۲

-

۱۸.‌۴

۷۵.‌۶

۵۴.‌۳

۱۲.‌۶

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۰۱-۴۰۰

۳-۵

-

۸.‌۴

۸۱.‌۵

۵۹.‌۲

۰

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳۰۱-۴۰۰

۳-۵

-

۸.‌۶

۹۲.‌۵

۵۷.‌۷

۰

ب. ت.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۱-۴۰۰

۳-۵

-

۱۲.‌۵

۷۰.‌۷

۵۲.‌۶

۸.‌۹

ب. ت.

دندانپزشکی و علوم دهان

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۱۹.‌۴

۵۶

۶۵.‌۲

۱۶.‌۲

۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۲۰.‌۷

۶۲.‌۵

۶۶

۱۶.‌۲

۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۳

-

۲۶.‌۴

۶۰.‌۷

۶۱.‌۴

۲۲.‌۹

۰

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۶

-

۳۱.‌۳

۵۸.‌۱

۶۱

۱۸.‌۹

۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۰۱-۳۰۰

۱-۶

-

۲۸.‌۱

۶۲.‌۲

۵۸.‌۵

۱۸.‌۹

۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۰۱-۳۰۰

۱-۶

-

۳۸

۶۸.‌۴

۴۹.‌۱

۰

۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۰۱-۳۰۰

۱-۶

-

۲۴.‌۶

۷۰.‌۴

۸۶.‌۸

۰

۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱-۳۰۰

۱-۶

-

۲۴.‌۶

۶۱.‌۲

۴۵.‌۸

۱۸.‌۹

۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۶

-

۳۷.‌۴

۵۶.‌۹

۶۳.‌۲

۰

۰

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

۱

-

۱۲.‌۳

۴۷.‌۸

۴۷.‌۵

ب. ت.

ب. ت.

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۰۱-۴۰۰

۱

-

۴۱.‌۶

۶۷.‌۸

۴۲.‌۶

۰

۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۴۰۱-۵۰۰

۲

-

۲۸.‌۹

۷۴.‌۸

۴۵.‌۳

۰

۰

اقتصاد

دانشگاه تهران

۳۰۱-۴۰۰

۱

-

۱۹.‌۷

۸۷.‌۸

۷۹.‌۷

۰

۰

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۴۰۱-۵۰۰

۲

-

۱۶.‌۵

۸۰.‌۸

۷۱.‌۷

۰

۰

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۲۰۱-۳۰۰

۱-۲

-

۵۱.‌۶

۷۰.‌۴

۶۲.‌۶

۰

ب. ت.

دانشگاه تهران

۲۰۱-۳۰۰

۱-۲

-

۵۲

۷۳.‌۵

۶۴.‌۱

۰

ب. ت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱-۵۰۰

۳-۵

-

۳۷.‌۵

۶۶

۵۴.‌۵

۰

ب. ت.

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۰۱-۵۰۰

۳-۵

-

۳۳.‌۱

۶۷.‌۶

۵۰.‌۶

۰

ب. ت.

دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۱-۵۰۰

۳-۵

-

۳۰.‌۸

۶۱.‌۵

۵۶.‌۱

۷.‌۹

ب. ت.

ب. ت.: بی‌تأثیر. شاخصی که در یک زمینه علمی، وزن و در محاسبه رتبه تأثیر ندارد.

بر پایه نتایج نظام رتبه‌بندی «شانگهای» در سال ۲۰۲۰ میلادی، «دانشگاه هاروارد» در ۱۴ زمینه علمی و «مؤسسه فناوری ماساچوست (ام. آی. تی.)» در شش زمینه علمی در جایگاه نخست جهان جای گرفته و عملکرد بهتری در برابر دیگر مؤسسه‌های جهان داشته‌اند. روی هم، در گروه مهندسی بیشتر نام دانشگاه‌های چینی در میان برترین‌های جهان به چشم می‌خورد و در گروه پزشکی نام دانشگاه‌های آمریکایی بسامد بیشتری دارد. در گروه علوم طبیعی نیز دانشگاه‌های فرانسه عملکرد چشم‌گیری داشته‌اند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه