کنفرانس سمپوزیوم‌های بین‌المللی AISP/CSSE2017

مکان: 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز
مدت: 
۲ روز
تاریخ برگزاری: 
۰۳ آبان ۱۳۹۶ تا ۰۴ آبان ۱۳۹۶

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال، توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه شیراز در آبان سال ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

کنفرانس سمپوزیوم‌های بین‌المللی AISP/CSSE2017

افزودن دیدگاه