رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۷ شهريور ۱۳۹۵
رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

افزودن دیدگاه