ششمین نشست نقد کتاب «درآمدی بر اخلاق اطلاعات: مبانی و مفاهیم اخلاق اطلاعات از دیدگاه لوچیانو فلوریدی»

مکان: 
سرای اهل قلم، خانه کتاب
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵

پدیدآور و مترجم: دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی،‌ استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

منتقدان: دکتر بهزاد دوران، معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

          دکتر آرش موسوی، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

برگزار کنندگان: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خانه کتاب

ششمین نشست نقد کتاب «درآمدی بر اخلاق اطلاعات: مبانی و مفاهیم اخلاق اطلاعات از دیدگاه لوچیانو فلوریدی»

افزودن دیدگاه