مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهشی: مروری بر نقش متخصصان اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۳۱ فروردين ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • نوع‌شناسی مدیریت دانش؛
  • ویژگی‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهشی؛
  • ارکان مدیریت دانش پژوهشی؛
  • کارکردهای متخصصان اطلاعات؛
  • توانمندی‌های موردنیاز.

سخنران: دکتر محمد حسن‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهشی: مروری بر نقش متخصصان اطلاعات

افزودن دیدگاه