جهت‌های تازه فراروی کتابخانه‌ها و کتابداران: زمینه‌های عینی و شیوه‌های عملی برای پشتیبانی از برنامه‌‌های راهبردی دانشگاه‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
تاریخ برگزاری: 
۲۴ خرداد ۱۳۹۱

سرفصل‌های سخنرانی:

بخش نخست:

  • تحولات جهان امروز؛
  • تحولات نظام دانشگاهی در جهان و ایران؛
  • برنامه‌های راهبردی و محورهای اساسی آن.

بخش دوم:

  • کتابداران و کتابخانه‌ها در تعامل با تحولات و شرایط جدید؛
  • جهت‌های تازه فراروی کتابداران؛
  • جایگاه و نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در برنامه راهبردی؛
  • محورهای فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه‌ها در برنامه راهبردی؛
  • الزامات مشارکت در برنامه راهبردی.
جهت‌های تازه فراروی کتابخانه‌ها و کتابداران: زمینه‌های عینی و شیوه‌های عملی برای پشتیبانی از برنامه‌‌های راهبردی دانشگاه‌ها

افزودن دیدگاه