گزارش بررسی مقدماتی درباره رابطه صنایع با موسسات آموزش عالی فنی

گزارش بررسی مقدماتی درباره رابطه صنایع با موسسات آموزش عالی فنی
۱۳۴۸
۳۷ صفحه
چکیده: 

 این کتاب گزارشی از بررسی مقدماتی روابط صنایع با دانشکده‌های فنی و صنعتی است. همچنین به بررسی نظرهای صاحبان صنایع درباره کیفیت تحصیلات فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی اشاره شده است.

استناد: 

حسام وزیری، افشان. ۱۳۴۸. گزارش بررسی مقدماتی درباره رابطه صنایع با موسسات آموزش عالی فنی. تهران: وزارت علوم و آموزش عالی، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.

افزودن دیدگاه