گزارش بررسی مقدماتی درباره رابطه صنایع با موسسات آموزش عالی فنی

گزارش بررسی مقدماتی درباره رابطه صنایع با موسسات آموزش عالی فنی
۱۳۴۸
۳۷ صفحه
چکیده

 این کتاب گزارشی از بررسی مقدماتی روابط صنایع با دانشکده‌های فنی و صنعتی است. همچنین به بررسی نظرهای صاحبان صنایع درباره کیفیت تحصیلات فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی اشاره شده است.

استناد: 

حسام وزیری، افشان. ۱۳۴۸. گزارش بررسی مقدماتی درباره رابطه صنایع با موسسات آموزش عالی فنی. تهران: وزارت علوم و آموزش عالی، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.

افزودن دیدگاه