فهرست‌ مقالات‌ زیست‌شناسی دریای‌ خزر: از شماره‌ ۱-۷۱

پدیدآور: 
۱۳۵۰
۵۱ صفحه
چکیده

این‌ فهرست‌، شامل‌ چکیده‌ مقالات‌ و کتاب‌هایی‌ است‌ که‌ درباره‌ زیست‌‌شناسی‌ دریایی‌ خزر منتشر شده‌ است‌.

استناد: 

ملکیان، مهرخ. ۱۳۵۰. فهرست‌ مقالات‌ زیست‌شناسی دریای‌ خزر: از شماره‌ ۱-۷۱. ت‍ه‍ران‌: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه