‌کتابخانه‌های دیجیتال: یکپارچه‌سازی محتوا و سیستم‌ها‎

کتابخانه‌های دیجیتال: یکپارچه‌سازی محتوا و سیستم‎ها
۱۳۹۲
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۰۹
۳۲۲ صفحه
۱۲۰,۰۰۰ ریال
چکیده

کتاب حاضر تنها اثر به زبان فارسی است که به بحث یکپارچه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتال پرداخته است. موضوع مطرح در کتاب حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های کتابخانه‌های دیجیتال در کشور است. کتاب حاضر در ۱۰ فصل مجزا به موضوع یکپارچه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتال پرداخته است؛

فصل نخست به بیان مهارت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها در زمینه یکپارچه‌سازی پرداخته شده است.

فصل ۲ به مباحثی چون خدمت‌دهنده‌های پروکسی، سیستم‌های مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی رابطه‌ای، نرم‌افزار و فناوری تقویت‌کننده و روندهای فناوری پرداخته است.

فصل ۳ به موضوع مهم استانداردها در یکپارچه‌سازی کتابخانه‌های دیجیتال پرداخته است و در ضمن آن، برخی از استانداردهای مهم در این زمینه معرفی شده‌اند.

عنوان فصل ۴ اعتباریابی، مدیریت هویت و امنیت است.

فصل ۵ به سیستم‌های اطلاعاتی کتابخانه‌ای یکپارچه پرداخته است.

فصل ۶ به مدیریت منابع الکترونیکی پرداخته است.

فصل ۷ عنوان مدیریت دارایی‌های دیجیتال را دارد.

فصل ۸ نیز با عنوان هم‌سویی با تهیه‌کنندگان محتوا به مباحثی چون یو.آر.ال.، شناسگرهای شی دیجیتال، جست‌و‌جوی همزمان و غیره پرداخته است.

فصل ۹ نیز با عنوان پورتال‌های کتابخانه‌ای به انواع پورتال‌های موجود در این زمینه و مباحث مرتبط با آن پرداخته است.

فصل ۱۰ نیز با عنوان نتیجه‌گیری، به توسعه کتابخانه‌های دیجیتال و آینده یکپارچه‌سازی کتابخانه‌های دیجیتال پرداخته است.

استناد: 

دال، مارک، کایل بانرجی، و مایکل اسپالتی. ۲۰۰۶. کتابخانه‌های دیجیتال: یکپارچه‌سازی محتوا و سیستم‌ها. ترجمه مهدی علیپور حافظی، یعقوب نوروزی، و حمیدرضا رادفر. ۱۳۹۲. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه