فهرست مقالات زیست‌شناسی دریای خزر: از شماره ۱-۶۵

چکیده

از آنجا که‌ دریای‌ خزر و سواحل‌ آن‌ یکی‌ از منابع‌ طبیعی‌ ایران‌ است‌، مرکز مدارک‌ علمی‌ برآن‌ شده‌ تا به‌ جمع‌آوری‌ تدریجی‌ کلیه‌ مطالب‌ تحقیقی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ منتشر شده‌ بپردازد و آنها رابه‌ صورت‌ فهرستی‌ ادواری‌ منتشر کند.

مطالب‌ بر اساس‌ طبقه‌بندی‌ یو.دی‌.سی‌. تنظیم‌ شده‌ و دو فهرست‌ مولف‌ و موضوع‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ است‌. مطالب‌، همراه‌ با چکیده‌ است‌.

استناد: 

مرکز مدارک علمی، موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. ۱۳۵۱. فهرست مقالات زیست‌شناسی دریای خزر: از شماره ۱-۶۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه