کتابنامه موضوعی دندانپزشکی (تا پایان سال ۱۳۵۰)

کتابنامه موضوعی دندانپزشکی (تا پایان سال 1350)
پدیدآور: 
۱۳۵۳
۱۰۱ صفحه
چکیده

کتابنامه‌ حاوی‌ مشخصات‌ کتابشناختی ‌ ۱۵۳ کتاب‌، جزوه‌ و نشریه‌ ادواری‌ است‌ که‌ در زمینه‌ دندانپزشکی‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۵۰ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.

تنظیم‌ کتاب‌ موضوعی‌ است‌ و در ذیل‌ آن‌ کتاب‌ها به‌ ترتیب‌ الفبایی‌ نام‌ پدیدآورنده‌ مرتب‌ شده‌اند. در تنظیم‌ کتاب‌ از طبقه‌بندی‌ کانینگ‌‌هام‌ استفاده‌ شده‌ که‌ در آغاز کتاب‌ شرح‌ آن‌ آمده‌ است‌. در پایان‌ فهرست‌ نام‌ نویسندگان‌ و کتاب‌ها نیز ضمیمه‌ است‌.

استناد: 

ع‍لام‍ه‌، م‍ن‍ی‍ژه‌. ۱۳۵۳. کتابنامه موضوعی دندانپزشکی (تا پایان سال ۱۳۵۰). ت‍ه‍ران‌: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه