فهرست کتابشناسی‌های ادواری موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی

فهرست کتابشناسی‌های ادواری موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی
۱۳۵۴
۳۱ صفحه
چکیده

حاوی‌ مشخصات ۴۰۶ چکیده‌‌نامه‌، کتابشناسی‌، و مقاله‌‌نامه‌ ادواری‌ است‌ که‌ درکتابخانه‌ مرکز مدارک‌ علمی‌ موجود است‌.

کتابنامه‌ در ۳ بخش‌ تنظیم‌ شده‌ است‌. بخش‌ اول‌ بر حسب‌ نظم‌ الفبایی‌ عنوان‌ نشریه‌ مرتب‌ گردیده‌ است‌. بخش‌ دوم‌ حاوی‌ نمایه‌ موضوعی‌ عنوان‌های‌ قسمت‌ اول‌ به‌ ترتیب‌ الفبایی‌ و بخش‌ سوم‌ نمایه‌ موضوعی‌ رده‌ای‌ عنوان‌های‌ قسمت‌ اول‌ است‌.

استناد: 

علامه، منیژه، و لیلا مرتضایی. ۱۳۵۴. فهرست کتابشناسی‌های ادواری موجود در کتابخانه مرکز مدارک علمی. ت‍ه‍ران‌: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه