آموزش و پرورش: چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ (از شماره ۱ تا ۱۷۷)

آموزش و پرورش: چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ (از شماره 1 تا 177)
۱۳۵۵
۱۱۰ صفحه
چکیده

چکیده‎نامه آموزش و پروش به منظور آگاهی پژوهندگان و متخصصین ایرانی از آخرین اطلاعات، رویدادها و دستاوردهای جهان در زمینه آموزش و پرورش منتشر می‌شود. این دفتر شامل چکیده مقالات مجله‌ها، گزارش‌ها و سایر مدارک موجود در مرکز مدارک علمی است.

استناد: 

هندسی افشار، گیتی. ۱۳۵۵. آموزش و پرورش: چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ (از شماره ۱ تا ۱۷۷). دفتر اول. ت‍ه‍ران‌: مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه